هارد دیسک سیگیت Seagate (32)

هارد دیسک وسترن دیجیتال WD (39)