هارد اینترنال سیگیت مدل Exos x14 ظرفیت 10000 گیگابایت

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos ST10000NM001G ظرفیت 10 ترابایت

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos ST12000NM0008 ظرفیت 12 ترابایت

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos ST4000NM006A ظرفیت 4 ترابایت

هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل EXOS X18 ST18000NM000J ظرفیت 18 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل Exos ST6000NM029A ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل Exos ST8000NM000A ظرفیت 8 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل ST14000NM0048 Enterprise ظرفیت 14 ترابایت

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل ST16000NM001G Enterprise ظرفیت 16 ترابایت