هارد اینترنال وسترن دیجیتال مدل Western Digital 4TB WD Red Plus NAS- WD40EFZX ظرفیت 4 ترابایت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل RED WD120EFAX ظرفیت 12 ترابایت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD140EFGX ظرفیت 14 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD101EFBX ظرفیت 10 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD10EFRX ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD60EFAX ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD20EFAX ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD80EFBX ظرفیت 8 ترابایت