هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل 0F31284 Ultrastar ظرفیت 14 ترابایت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل ULTRASTAR 0B36471 ظرفیت 8 ترابایت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar ظرفیت 16 ترابایت

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar ظرفیت 18 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar 0B35950 ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar 0B36039 ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar 0B42266 ظرفیت 10 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Ultrastar 0F30146 ظرفیت 12 ترابایت